Save the Rhino!

Het Red Rhino Project

Save the Rhino!

Het Red Rhino Project

Snack en Bescherm!

Met elke kilo RED-RHINO-noten die u koopt, kunt u bij ons, in samenwerking met de Karlsruhe Zoo Species Protection Foundation, 1 m² leefgebied voor mens en dier beschermen.

In samenwerking met de dierentuin van Karlsruhe zet RED RHINO zich in voor de bescherming van de enorme kuddes wilde dieren en voor het evenwicht tussen natuur en mensen in de noordelijke Masai Mara, zonder de cultuur van de Masai-bevolking die daar leeft te vernietigen. De Masai Mara en Serengeti behoren tot de grootste en bekendste big game-gebieden op onze planeet. De Maasai Mara wordt gekenmerkt door enorme kortgras savannes in het zuidoosten, bushland in het westen en noorden met aangrenzende open, lage bossen.
De Mara rivier is de enige rivier die het hele jaar door water heeft en is daarmee het belangrijkste waterreservoir voor alle dieren die er leven. Elke zomer migreren enorme kuddes dieren naar dit gebied in wat bekend staat als de ‘Grote Migratie’ tijdens het drie maanden durende droge seizoen van Tanzania. Samen met de dierentuin van Karlsruhe wil RED RHINO belangrijke migratiecorridors voor de dieren aanleggen en zo hun voortbestaan ​​verzekeren.
De harmonie tussen de lokale bevolking en de natuur moet behouden blijven! Naast landbescherming vereist dit ook een uitgebreide educatie van de lokale bevolking. Dit is de enige manier om een ​​duurzaam, vreedzaam samenleven tussen de mensen die er wonen en de natuur te bereiken. Elke kilo aangekochte RED RHINO Premium-noten helpt door onze gezamenlijke donatie 1 m² leefgebied voor neushoorns en andere wilde dieren te beschermen. Ons doel: 200.000 m² beschermde woonruimte per jaar – noten kraken voor een goed doel.

HIER

Kom meer te weten...

The Red Rhino Project – RED DE RHINO – Met elke gekochte kilo RODE RHINO-noten kunt u bij ons 1 m² leefgebied voor neushoorns beschermen, in samenwerking met de Karlsruhe Zoo Species Protection Foundation.

RED RHINO – Premium Nuts in the Shell zet zich, in samenwerking met Karlsruhe Zoo, in voor de bescherming van de enorme kuddes wilde dieren en voor het evenwicht tussen natuur en mensen in de noordelijke Maasai Mara, zonder de cultuur van de Maasai-bevolking die daar leeft te vernietigen.

De Maasai Mara en Serengeti behoren tot de grootste en bekendste big game-gebieden op onze planeet. De Maasai Mara wordt gekenmerkt door enorme kortgras savannes in het zuidoosten, bushland in het westen en noorden met aangrenzende open, lage bossen. Er zijn ook enkele dichtere bossen in de zogenaamde “Western Corridor”, die bijna grenst aan het Victoriameer. In het meest noordelijke deel, direct aan de Mara rivier, verandert het landschap weer in gras en losse boomsavannen.

De Mara rivier is de enige rivier die het hele jaar door water heeft en is daarmee het belangrijkste waterreservoir voor alle dieren die er leven. Elke zomer migreren enorme kuddes dieren naar dit gebied in wat bekend staat als de ‘Grote Migratie’ tijdens het drie maanden durende droge seizoen van Tanzania.

Dit delicate ecosysteem loopt gevaar als gevolg van de snelle bevolkingsgroei en het extensieve landbouwgebruik. Als de routes van de dieren naar hun voedselbronnen worden onderbroken door drukke verkeersroutes, commercieel gebruik en de toe-eigening van landbouwgrond, sterven ze uit en stort het ecosysteem in.

Samen met de dierentuin van Karlsruhe wil RED RHINO belangrijke migratiecorridors voor de dieren aanleggen en zo hun voortbestaan verzekeren.

De harmonie tussen de lokale bevolking en de natuur moet behouden blijven! Naast landbescherming vereist dit ook een uitgebreide educatie van de lokale bevolking. Dit is de enige manier om een duurzaam, vreedzaam samenleven tussen de mensen die er wonen en de natuur te bereiken.
Elke kilo aangekochte RED RHINO Premium-noten helpt door onze gezamenlijke donatie 1 m² leefgebied voor neushoorns en andere wilde dieren te beschermen.
Ons doel: 200.000 m² beschermde woonruimte per jaar – noten kraken voor een goed doel.
Naast de sterke bevolkingsgroei, de aanleg van nieuwe transportroutes en extensieve landbouw wordt het voortbestaan van grote wilde dieren nog steeds bedreigd door stroperij. De felbegeerde hoorn van olifanten en neushoorns is de oorzaak van de pijnlijke dood van veel dikhuiden. Bestaande beschermingsprogramma’s die bijvoorbeeld jachtopzieners trainen en financieren en anti-stroperij-eenheden trainen, vereisen voortdurende ondersteuning. Hetzelfde geldt voor het opleiden van de regionale bevolking en het beschermen van de migratiecorridors van de dieren. Het WWF en de dierentuin van Karlsruhe bundelen daarom hun krachten voor een gezamenlijk project.

De Karlsruhe Zoo Species Protection Foundation heeft een soortenbeschermingsproject

De Karlsruhe Zoo Species Protection Foundation werkt samen met het WWF
(World Wide Fund For Nature), een van de grootste internationale natuur- en milieubeschermingsorganisaties. Dit wordt een apart project Species Conservation Foundation in Kenia.

De dierentuin van Karlsruhe wil graag een eigen bijdrage leveren aan het ecosysteem van de Masai Mara om de routes van de grote kuddes wilde dieren te behouden zonder de cultuur van de Masai te vernietigen. De Afrikaanse savanne in de dierentuin van Karlsruhe vormt de inspiratie voor het Masai Mara-project.

Begin 2019 worden niet alleen donaties ingezameld in de donatietrechters, maar ook aan de kassa’s voor mondiale soortenbeschermingsprojecten: volwassen bezoekers wordt gevraagd om op vrijwillige basis één euro te doneren naast de toegangsprijs. De gemeenteraad had hier vooraf unaniem voor gestemd.

De inkomsten uit de vrijwillige soortbeschermingseuro ondersteunen de projecten van de Karlsruhe Zoo Species Protection Foundation en in het bijzonder het behoud en herstel van de natuurlijke habitats van dieren op verre continenten. In de toekomst zullen ook lokale en regionale projecten steun krijgen uit de aanvullende fondsen.

De soortbeschermingseuro wordt aan de kassa’s van de dierentuin in rekening gebracht, tenzij de bezoeker er actief van afziet. De dierentuin en de Species Conservation Foundation hopen dat dit een stabiele basis zal bieden voor het vervullen van het doel van de stichting, naast de normale donatie-inkomsten.

Bezoek de Karlsruhe Species Protection-website (externe link) en ontdek meer!

Scroll naar boven