Welkom in de nieuwe Red Rhino shop
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Gegevensbescherming

Verklaring inzake Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens noch wettelijk, noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als er bij daaropvolgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.
“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden via uw internetbrowser gebruiksgegevens naar ons of onze webhost/IT-serviceprovider verzonden en in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Tot deze opgeslagen gegevens behoren bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en bij het verbeteren van ons aanbod.

Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdracht naar Canada.

Verantwoordelijk Contactpersoon

Neem indien gewenst contact met ons op. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Frischebox GmbH, Gewerbering 38, 76287 Rheinstetten Duitsland, info@red-rhino.nl.

Specifiek contact van de klant via e-mail
Als u zakelijk contact met ons opneemt via e-mail, verzamelen wij gegevens Wij alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) gebruiken voor zover deze door u zijn verstrekt. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Indien het contact wordt gebruikt voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies bij koopinteresse, het opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een contract dat al tussen u en ons is gesloten, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Artikel 6 Lid 1 Letter b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval heeft u, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, letter f van de AVG.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) voor zover u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking heeft tot doel contact te leggen.
Indien het contact wordt gebruikt voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies bij koopinteresse, het opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een contract dat al tussen u en ons is gesloten, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Artikel 6 Lid 1 Letter b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval heeft u, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, letter f van de AVG.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Klantaccount Bestellingen

Klantaccount
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de daar aangegeven mate. De gegevensverwerking heeft tot doel uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.

Verzameling, verwerking en overdracht van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze niet verstrekt, komt er geen overeenkomst tot stand. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen rederijen en dropshipping aanbieders, betaaldienstverleners, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke eisen. De hoeveelheid datatransmissie wordt tot een minimum beperkt.

Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdracht naar Canada.

Recensies Advertenties

Gegevensverzameling bij het schrijven van een reactie of beoordeling
Bij het reageren/beoordelen van een artikel of bericht verzamelen wij alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) voor zover u deze heeft verstrekt. De verwerking heeft tot doel opmerkingen/beoordelingen mogelijk te maken en opmerkingen/beoordelingen weer te geven.
Door het plaatsen van de opmerking/beoordeling geeft u toestemming voor de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Wanneer uw reactie/recensie wordt gepubliceerd, worden de door u opgegeven naam en e-mailadres gepubliceerd.

Klantbeoordeling Shopauskunft
Voor onze website gebruiken wij de beoordelingstool “shopauskunft.de” van Gewerbebund Management AG (Kohlgartenstrasse 11 – 13, 04315 Leipzig; “Shopauskunft”).
Na het plaatsen van uw bestelling willen wij u vragen uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren. Hiervoor schrijven wij u per e-mail, met behulp van het technische systeem “Legally Secure Valuation Request (RBA)”. Wij verwerken de gegevens over uw bestelling (bestelnummer/factuurnummer, aankoopwaarde en verzendkosten) en uw e-mailadres. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om uw beoordeling te verifiëren.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG, met uw toestemming, op voorwaarde dat u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met de overdracht van uw gegevens en met het ontvangen van het verzoek om evaluatie.
U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via de relevante link in de e-mail of door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.
Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Shopauskunft vindt u op:
https://www.shopauskunft.de/datenschutz .

Winkelinformatiewidget
De winkelinformatiewidget is geïntegreerd in onze website. Dit heeft tot doel het aantal en de resultaten van de beoordelingen die we tot nu toe hebben ontvangen via winkelinformatie en dus advertenties weer te geven.
Om de widget weer te geven, is het technisch noodzakelijk om gebruiksgegevens via uw internetbrowser naar de Shop Information-server te verzenden en deze gedurende 7 dagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden) op te slaan. Tot deze opgeslagen gegevens behoren de naam en URL van het geopende bestand, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres van de aanvragende computer, de website van waaruit toegang wordt verkregen (referrer-URL), de gebruikte browser en, indien van toepassing, uw besturingssysteem systeemcomputer en de naam van uw toegangsprovider.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het promoten van onze aanbiedingen door het weergeven van de klantbeoordelingen die we al hebben ontvangen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens om u postreclame te sturen
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens (naam, adres), die wij hebben ontvangen in het kader van de verkoop van een goed of dienst, om u postreclame te sturen, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze niet verstrekt, komt er geen overeenkomst tot stand.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw adresgegevens door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van uw bezwaar vindt u in de juridische kennisgeving.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de contractafwikkeling, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd van de distributielijst.

Gebruik van Mailchimp
We gebruiken de service van Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, VS; “Mailchimp”) om nieuwsbrieven te verzenden als onderdeel van de orderverwerking.
De gegevens die je hebt opgegeven bij je aanmelding voor de nieuwsbrief (e-mailadres, voor- en achternaam indien van toepassing) geven wij door aan Mailchimp. De gegevensverwerking dient voor het verzenden van de nieuwsbrief en de statistische evaluatie ervan.
Om nieuwsbriefcampagnes te evalueren, bevatten de verzonden nieuwsbrieven een 1×1 pixelafbeelding (trackingpixel) of een trackinglink. Hierdoor kunnen wij vaststellen of u de nieuwsbrief heeft geopend en of u op eventuele geïntegreerde links heeft geklikt. In deze context verzamelen wij uw persoonlijke gegevens zoals IP-adres, browsertype en apparaat, evenals het tijdstip. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische evaluatie om nieuwsbriefcampagnes te verbeteren.
Uw gegevens worden doorgaans naar de servers van Mailchimp in de VS verzonden en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Mailchimp heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij een doelgericht, reclame-effectief en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
Meer informatie en de gegevensbeschermingsverklaring van MailChimp vindt u op: https://mailchimp.com/de/legal/data-processing-addendum/ en https://www.intuit.com/privacy/statement/ .

Verzenddienstverlener Goederenbeheer

Doorgeven van het e-mailadres aan rederijen voor informatie over de verzendstatus
. In het kader van de contractafwikkeling geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf, op voorwaarde dat u hiermee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk heeft ingestemd. Het doel van de overdracht is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
We gebruiken een goederenbeheersysteem om het contract te verwerken als onderdeel van de orderverwerking. Voor dit doeleinde worden uw in het kader van de bestelling verzamelde persoonsgegevens aan
büro+ doorgegeven
.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke string waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u een melding krijgen voordat er cookies worden geplaatst en individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van de cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, verhindert. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Hoe u cookies in de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief het deactiveren ervan) kunt u vinden via onderstaande links:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge- lb6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablassen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaring, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zorgen er ook voor dat onze systemen uw browser kunnen herkennen, zelfs nadat u van pagina verandert, en u diensten kunnen aanbieden. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op artikel 25 lid 2 TTDSG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Gebruik van Google Analytics 4
Wij maken op onze website gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”).
De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en haar bezoekers, en voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de namens de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden.
De volgende informatie kan onder meer worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginabezoek, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina’s, referrer-URL (website via welke u onze website bezoekt) . website), locatiegegevens, inkoopactiviteiten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
Google maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en webbeacons die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.
De zo gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese beginselen voor gegevensbescherming. Zowel Google als de Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en eventuele andere gegevens die Google over u heeft.
Bij gebruik van Google Analytics 4 wordt het door uw website verzonden IP-adres automatisch in geanonimiseerde vorm verzameld en verwerkt. Het IP-adres wordt eerder door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25 lid 1 zin 1 TTDSG in samenhang met artikel 6 lid 1 letter a AVG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://policies.google.com/technologies/partner-sites en op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de .

Plug-ins en andere

Gebruik van de Google Tag Manager
Wij gebruiken op onze website de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”).
Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags, die met name worden gebruikt om tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking heeft tot doel onze website op maat te maken en te optimaliseren.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt geen persoonsgegevens. Het maakt echter wel het activeren van extra tags mogelijk die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier .

Gebruik van sociale plug-ins
Op onze website maken wij gebruik van sociale netwerkplug-ins. De integratie van sociale plug-ins en de gegevensverwerking die plaatsvindt, heeft tot doel de reclame voor onze producten te optimaliseren.
Wanneer sociale plug-ins worden geïntegreerd, wordt er een koppeling tot stand gebracht tussen uw computer en de servers van de sociale netwerkaanbieders en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door dit aan uw browser te melden, op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina’s u heeft bezocht, worden naar de servers van de provider verzonden. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent op het sociale netwerk. Er vindt ook een verzending plaats als gebruikers niet geregistreerd of ingelogd zijn. Als u tegelijkertijd verbonden bent met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, kan de verzamelde informatie ook worden toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. Wanneer u de plug-in-functies gebruikt (bijvoorbeeld door op de knop te klikken), worden deze gegevens ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze koppeling voorkomen door uit te loggen bij uw sociale media-accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25 lid 1 zin 1 TTDSG in samenhang met artikel 6 lid 1 letter a AVG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
De hieronder genoemde sociale netwerken zijn met behulp van sociale plug-ins in onze website geïntegreerd. Meer informatie over de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van de gegevens, evenals uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gekoppelde gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieders.

Facebook van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)
Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens wanneer de dienst is geïntegreerd en de overdracht van deze gegevens naar Facebook. De basis hiervoor is een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst staat op https://www.facebook.com/legal/controller_addendumopvraagbaar. Daarna zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen overeenkomstig de artikelen 13 en 14 AVG, voor het naleven van de veiligheidseisen van artikel 32 AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst, en voor het nakomen van de verplichtingen uit artikel 33, 34 AVG, voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens onze verplichtingen uit de gezamenlijke verwerkersovereenkomst aantast. Meta Platforms Ireland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van de betrokkenen in overeenstemming met de artikelen 15 – 20 van de AVG, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 van de AVG met betrekking tot de veiligheid van de dienst en voor het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 33 en 34 AVG bij overtreding van de bescherming van persoonsgegevens betreft de verplichtingen van Meta Platforms Ireland op grond van de Gezamenlijke Verwerkersovereenkomst.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Instagram van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland):
https://help.instagram.com/155833707900388
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming.

Gebruik van Google Fonts
Wij gebruiken op onze website Google Fonts van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”).
De gegevensverwerking heeft tot doel de lettertypen op onze website uniform weer te geven. Om de lettertypen te laden, wordt bij het oproepen van de pagina een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht. Hier kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres en informatie over de browser die u gebruikt, worden onder meer verwerkt en naar Google verzonden. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw Google-account.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese beginselen voor gegevensbescherming.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25 lid 1 zin 1 TTDSG in samenhang met artikel 6 lid 1 letter a AVG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/ en op https://developers.google.com/fonts/faq .

Rechten van de betrokkenen en bewaartermijn

Duur van de opslag
Nadat het contract volledig is afgehandeld, worden de gegevens in eerste instantie voor de duur van de garantieperiode opgeslagen, daarna met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, met name op het gebied van het belasting- en handelsrecht, en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de termijn, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
U heeft op grond van de artikelen 15 tot en met 20 AVG recht op de volgende rechten als aan de wettelijke vereisten is voldaan: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensportabiliteit.
Bovendien heeft u volgens artikel 21, lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6, lid 1 f AVG, evenals tegen de verwerking met het oog op directe reclame.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Conform artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.

U kunt een klacht onder meer indienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken via de volgende contactgegevens:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Baden-Württemberg
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart
Tel.: +49 711 6155410
Fax: +49 711 61554115
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Recht van bezwaar
De hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op onze legitieme gronden. In overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de AVG heeft u het recht om op elk moment met toekomstig effect bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Als persoonsgegevens worden verwerkt voor directe reclamedoeleinden, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat bezwaar is gemaakt, zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens ten behoeve van directe reclame stopzetten.

laatst bijgewerkt: 13 juli 2023

Scroll naar boven